Aflevering 59 – Over volkshuisvesting, met Pieter Bregman

Groningen Pieter Bregman bestuurder Nijestee foto Harry Cock

Is het niet raar dat we nu, in 2018, in Nederland weer woningnood hebben? Dat de huizenprijzen, en de prijzen voor studentenkamers, maar blijven stijgen? Waarom wordt er niet meer gebouwd? Hoe lossen we dit op? En waarom hebben we eigenlijk geen Ministerie van Volkshuisvesting meer?

Marloes en Ronald praten met Pieter Bregman, directeur-bestuurder van de Groningse woningcorporatie Nijestee, en een bekend criticaster van het neoliberale woningmarktbeleid van de afgelopen pakweg twintig jaar. Bregman schetst een beeld van een naïef geloof in marktwerking, aangewakkerd door een lobby van projectontwikkelaars en huisjesmelkers. “De huidige toestand van op de woningmarkt is het gevolg van bewust beleid.” Met kennelijke instemming citeert hij een Delftse hoogleraar die voorspelt dat we binnen tien jaar een parlementaire enquête hebben over hoe het zo veer heeft kunnen komen.

Bregman is overigens wel optimistisch. Er wordt, zeker in Groningen, volop gebouwd, dus de druk op de markt zal verminderen. En bovendien is het politieke tij wat aan het keren. Het wordt steeds zichtbaarder dat “de markt” niet vanzelf alle problemen oplost, en dat volkshuisvesting meer is dan alleen voldoende woningen bouwen. “De overheid” lost trouwens ook niet alles op. Grappig genoeg past de corporatie, als uiting van collectief particulier initiatief en als sociale onderneming, eigenlijk wel weer goed in de tijdsgeest.

Beluister hier de podcast (of als download): 

Credits:

  • Gastheer: Maarten Bronts
  • Interviewer: Ronald Mulder
  • Stuurvrouw aan wal: Marloes Dekker
  • Techniek: Bob Voorneveld
  • Foto: Harry Cock

Links, referenties:

  • Onderzoeksjournaliste Mirjam de Rijk maakte vorig jaar voor de Groene Amsterdammer een serie artikelen over het Nederlandse woningmarktbeleid. Het eerste artikel in die reeks behandelt een paar onderwerpen die ook in deze podcast aan bod komen.

About the Author

Ronald Mulder
Ronald Mulder (1965) is econoom met belangstelling voor innovatie. Hij is consultant op het gebied van marketing, strategie en ondernemerschap.

Be the first to comment on "Aflevering 59 – Over volkshuisvesting, met Pieter Bregman"

Wat vind jij ervan? Laat het ons weten!