juni 2014

Aflevering 14 – over computerveiligheid, met Jaap-Henk Hoepman

In de laatste aflevering van ons eerste jaar spraken we met Jaap-Henk Hoepman. Hij is universitair hoofddocent privacy enhancing technologies en identity management bij het Institute for Computing and Information Sciences van de Radboud Universiteit Nijmegen. Veel van onze huidige computersystemen zijn doorontwikkeld op oude fundamenten, die in de jaren ’60 en ’70 al werden gelegd. Logisch dus, aldus Hoepman, dat we dingen tegenkomen die we toen nog niet hadden voorzien. En dat, terwijl we veel kritieke processen aan het IT-domein hebben toevertrouwd. We belichten een aantal velden, waaronder garanties, zichtbaarheid, clouds, encryptie, onderlinge afhankelijkheden, identiteitsfraude, keuzevrijheid in welke informatie we delen, contextscheiding, opdringerige e-commerce, freemium,…


Aflevering 14.3 – over computerveiligheid: een nieuw systeem

Kan de burger niet zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn digitale veiligheid? Volgens Hoepman is dit lastig aangezien het ontwerp van onze netwerken en computersystemen dateert uit de jaren zestig en zeventig. Dit was niet berekend op de komst van hackers en het sociale gebruik zoals wij die nu kennen. ʻʻAlsof je een fiets ontwerpt, en later bedenkt dat je 200km/u wil rijden.ʼʼ Volgens Hoepman zal er dan ook een fundamentele herbezinning moeten plaatsvinden op het ontwerp van deze systemen. Daarbij komt ook dat het op dit moment voor de gebruiker moeilijk te bepalen is welke alternatieven bruikbaar zijn. De privacyvriendelijke Blackphone…


Aflevering 14.2 – over computerveiligheid: het vertrouwen onder druk

Op het internet wemelt het van de diensten, waarmee je – in ruil voor wat persoonlijke gegevens – gratis gebruik kunt maken. Maar vaak geldt hierbij de gevleugelde uitspraak: ʻʻIf you’re not paying for the product, you are the product.ʼʼ In de meeste gevallen is het niet duidelijk wat er met jouw gegevens gebeurt.  Zo kunnen deze onderhands verhandeld worden aan partijen met wie je liever niets te maken wilt hebben. Maar ʻʻop dit moment heb je geen keuze,ʼʼ stelt Jaap-Henk Hoepman. Hij pleit dan ook voor meer transparantie en een groter ethisch besef bij de beheerders. ʻʻHet probleem is niet dat…


Aflevering 14.1 – over computerveiligheid: digitale garanties

Jaap-Henk Hoepman maakt zich regelmatig zorgen over de gesteldheid van ons huidige digitale bestel.  Zo is de privacy rondom onze persoonsgegevens verre van gegarandeerd en laten ook onze computersystemen op dit gebied te wensen over. Tot overmaat van ramp is het volgens de associate professor ook zo dat de gemiddelde mens hier niet heel veel van zal kunnen begrijpen. ʻʻJe krijgt rijles, maar je hoeft niet precies te weten hoe de auto in elkaar zit.ʼʼ Volgens Hoepman moeten we danook streven naar een situatie waarin ook digibeten mogen aannemen dat het systeem voldoende betrouwbaar is. Stuurman-aan-wal Lykle de Vries vergelijkt…


Aflevering 13.3 – over techniek en arbeid: het verdelingsvraagstuk

Leidt technologische vooruitgang tot werkloosheid? Volgens stuurman-aan-wal Ronald Mulder hoeven wij ons geen zorgen te maken dat er binnenkort geen werk meer zal zijn, maar hoe het inkomen verdeeld gaat worden is echter een andere vraag. ʻʻAls mensen én geen werk én geen inkomen hebben, dan we een probleem. Want dan kunnen we geen eten meer kopen.ʼʼ Met andere woorden, wie de eigenaar van deze robots zal zijn is van belang. Ook Harbers denkt dat de technologische ontwikkelingen het verdelingsvraagstuk actueel maken. Zo kan technologie weliswaar voor arbeidstijdbesparing zorgen, maar laaggeschoolde menselijk arbeid voor mensen komt daarmee wel in het geding. ʻʻDe…


Aflevering 13.2 – over techniek en arbeid: technohumane fouten

Fouten maken is menselijk, maar zijn robots de oplossing? Wanneer wij ons leven volledig overlaten aan de techniek dan kan dat volgens Harbers vervelende consequenties hebben. Zo kunnen zelfsturende autos’s zorgen voor een teloorgang van de menselijke rijvaardigheid. In relatie tot de techniek verandert dan ook alleen de rol van de bestuurder. Mulder is vooral optimistisch over de mogelijkheden van robots en wijst op een collectieve ‘koudwatervrees’. We gaan het wel accepteren dat we niet te streng kunnen zijn voor de technologie. Alles wat vervelend is mag volgens Mulder wel geautomatiseerd worden. Met uitzondering van de liefde natuurlijk. Maar, zo…


Aflevering 13.1 – over techniek en arbeid: een relationele paradox

De mens lijkt bij tijd en wijle op gespannen voet te leven met de technologie. De ontwikkelingen op dit gebied lijken zo snel te gaan dat je het gevoel kunt krijgen erdoor te worden opgeslokt. Maar wat hebben wij te vrezen van iets dat door onszelf is uitgevonden? Volgens filosoof Hans Harbers kun je de mens dan ook niet los zien van datgene waar deze zich mee verbindt: de mens valt samen met zijn relaties en wordt zijn vrijheid daar ook door bepaald. ʻʻDes te meer plug-ins des te autonomer wij kunnen handelen,ʼʼ betoogt Harbers. ʻʻDat geldt voor zowel de…


Aflevering 13 – over techniek en arbeid, met Hans Harbers

Doorbraken in de neurowetenschappen tonen aan dat machines en algoritmes de menselijke vermogens steeds beter kunnen simuleren. Betekent dit dat robots binnenkort ook buiten het schaakbord heer en meester zullen worden over ons bestaan? Staan onze banen op de tocht, of zal de 4-urige werkweek realiteit worden wanneer alleen robotarmen het zware werk zullen verrichten? In deze aflevering praat Rick van der Kleij met filosoof Hans Harbers en onze huiseconoom Ronald Mulder over de huidige technologische ontwikkelingen en veranderingen in de economie. Van zelfrijdende Google-auto’s en algoritmes als auteurs tot crashende F-16’s en robots als rechter. Daarbij duikt steeds de…