Aflevering 13.1 – over techniek en arbeid: een relationele paradox

De mens lijkt bij tijd en wijle op gespannen voet te leven met de technologie. De ontwikkelingen op dit gebied lijken zo snel te gaan dat je het gevoel kunt krijgen erdoor te worden opgeslokt. Maar wat hebben wij te vrezen van iets dat door onszelf is uitgevonden? Volgens filosoof Hans Harbers kun je de mens dan ook niet los zien van datgene waar deze zich mee verbindt: de mens valt samen met zijn relaties en wordt zijn vrijheid daar ook door bepaald. ʻʻDes te meer plug-ins des te autonomer wij kunnen handelen,ʼʼ betoogt Harbers. ʻʻDat geldt voor zowel de mens als de robots. In dit opzicht zijn wij allemaal cyborgs.ʼʼ

In relatie tot arbeid blijkt dat automatisering weliswaar tot efficiëntie leidt, maar ook van invloed is op de normen die wij er op nahouden. Volgens Harbers kan dat voor ons mens-zijn grote gevolgen hebben.

Wij zijn niet de auteur van dit gebeuren, in tegenstelling tot wat veel transhumanisten denken.ʼʼ

Dit gesprek komt uit aflevering 13.

  • Gastheer: Maarten Bronts
  • Interviewer: Rick van der Kleij
  • Stuurman-aan-wal: Ronald Mulder
  • Factcheckers & Life hackers: Lykle de Vries en Youri Sepp
Volgens filosofe Donna Haraway zijn wij allemaal al cyborgs.

Volgens filosofe Donna Haraway zijn wij allemaal al cyborgs.

About the Author

Youri Sepp
Youri Sepp (1983) is content marketeer. Hij studeerde kunsten, cultuur en media, waarover hij graag theoretiseert en blogt. Zo recenseert hij documentaires en meer experimentele films.

Be the first to comment on "Aflevering 13.1 – over techniek en arbeid: een relationele paradox"

Wat vind jij ervan? Laat het ons weten!