techniekfilosofie

Aflevering 13.3 – over techniek en arbeid: het verdelingsvraagstuk

Leidt technologische vooruitgang tot werkloosheid? Volgens stuurman-aan-wal Ronald Mulder hoeven wij ons geen zorgen te maken dat er binnenkort geen werk meer zal zijn, maar hoe het inkomen verdeeld gaat worden is echter een andere vraag. ʻʻAls mensen én geen werk én geen inkomen hebben, dan we een probleem. Want dan kunnen we geen eten meer kopen.ʼʼ Met andere woorden, wie de eigenaar van deze robots zal zijn is van belang. Ook Harbers denkt dat de technologische ontwikkelingen het verdelingsvraagstuk actueel maken. Zo kan technologie weliswaar voor arbeidstijdbesparing zorgen, maar laaggeschoolde menselijk arbeid voor mensen komt daarmee wel in het geding. ʻʻDe…


Aflevering 13.2 – over techniek en arbeid: technohumane fouten

Fouten maken is menselijk, maar zijn robots de oplossing? Wanneer wij ons leven volledig overlaten aan de techniek dan kan dat volgens Harbers vervelende consequenties hebben. Zo kunnen zelfsturende autos’s zorgen voor een teloorgang van de menselijke rijvaardigheid. In relatie tot de techniek verandert dan ook alleen de rol van de bestuurder. Mulder is vooral optimistisch over de mogelijkheden van robots en wijst op een collectieve ‘koudwatervrees’. We gaan het wel accepteren dat we niet te streng kunnen zijn voor de technologie. Alles wat vervelend is mag volgens Mulder wel geautomatiseerd worden. Met uitzondering van de liefde natuurlijk. Maar, zo…


Aflevering 13.1 – over techniek en arbeid: een relationele paradox

De mens lijkt bij tijd en wijle op gespannen voet te leven met de technologie. De ontwikkelingen op dit gebied lijken zo snel te gaan dat je het gevoel kunt krijgen erdoor te worden opgeslokt. Maar wat hebben wij te vrezen van iets dat door onszelf is uitgevonden? Volgens filosoof Hans Harbers kun je de mens dan ook niet los zien van datgene waar deze zich mee verbindt: de mens valt samen met zijn relaties en wordt zijn vrijheid daar ook door bepaald. ʻʻDes te meer plug-ins des te autonomer wij kunnen handelen,ʼʼ betoogt Harbers. ʻʻDat geldt voor zowel de…


Aflevering 13 – over techniek en arbeid, met Hans Harbers

Doorbraken in de neurowetenschappen tonen aan dat machines en algoritmes de menselijke vermogens steeds beter kunnen simuleren. Betekent dit dat robots binnenkort ook buiten het schaakbord heer en meester zullen worden over ons bestaan? Staan onze banen op de tocht, of zal de 4-urige werkweek realiteit worden wanneer alleen robotarmen het zware werk zullen verrichten? In deze aflevering praat Rick van der Kleij met filosoof Hans Harbers en onze huiseconoom Ronald Mulder over de huidige technologische ontwikkelingen en veranderingen in de economie. Van zelfrijdende Google-auto’s en algoritmes als auteurs tot crashende F-16’s en robots als rechter. Daarbij duikt steeds de…