Aflevering 13.3 – over techniek en arbeid: het verdelingsvraagstuk

Leidt technologische vooruitgang tot werkloosheid? Volgens stuurman-aan-wal Ronald Mulder hoeven wij ons geen zorgen te maken dat er binnenkort geen werk meer zal zijn, maar hoe het inkomen verdeeld gaat worden is echter een andere vraag. ʻʻAls mensen én geen werk én geen inkomen hebben, dan we een probleem. Want dan kunnen we geen eten meer kopen.ʼʼ Met andere woorden, wie de eigenaar van deze robots zal zijn is van belang.

Ook Harbers denkt dat de technologische ontwikkelingen het verdelingsvraagstuk actueel maken. Zo kan technologie weliswaar voor arbeidstijdbesparing zorgen, maar laaggeschoolde menselijk arbeid voor mensen komt daarmee wel in het geding.

ʻʻDe hoogleraar, de poëet of schilder zullen nog niet direct door de robots vervangen worden.ʼʼ

Mulder is van mening dat ook rechters en bankiers op termijn kunnen worden vervangen. ʻʻEr komt wel weer wat voor in de plaats,ʼʼ stelt Mulder, ʻʻwerk is belangrijk voor de identiteit van mensen.ʼʼ

Dit gesprek komt uit aflevering 13.

  • Gastheer: Maarten Bronts
  • Interviewer: Rick van der Kleij
  • Stuurman-aan-wal: Ronald Mulder
  • Factcheckers & Life hackers: Lykle de Vries en Youri Sepp
Zullen robots ook menselijke dichters overbodig maken?

Zullen robots ook menselijke dichters overbodig maken?

About the Author

Youri Sepp
Youri Sepp (1983) is content marketeer. Hij studeerde kunsten, cultuur en media, waarover hij graag theoretiseert en blogt. Zo recenseert hij documentaires en meer experimentele films.

Be the first to comment on "Aflevering 13.3 – over techniek en arbeid: het verdelingsvraagstuk"

Wat vind jij ervan? Laat het ons weten!