menselijke maat

Aflevering 13.3 – over techniek en arbeid: het verdelingsvraagstuk

Leidt technologische vooruitgang tot werkloosheid? Volgens stuurman-aan-wal Ronald Mulder hoeven wij ons geen zorgen te maken dat er binnenkort geen werk meer zal zijn, maar hoe het inkomen verdeeld gaat worden is echter een andere vraag. ʻʻAls mensen én geen werk én geen inkomen hebben, dan we een probleem. Want dan kunnen we geen eten meer kopen.ʼʼ Met andere woorden, wie de eigenaar van deze robots zal zijn is van belang. Ook Harbers denkt dat de technologische ontwikkelingen het verdelingsvraagstuk actueel maken. Zo kan technologie weliswaar voor arbeidstijdbesparing zorgen, maar laaggeschoolde menselijk arbeid voor mensen komt daarmee wel in het geding. ʻʻDe…


Aflevering 11 – Over tijd, met Luchien Karsten (II)

In aflevering 11 spreken we opnieuw met Luchien Karsten; bedrijfskundige, historicus en tijd-specialist – hij was al eerder bij ons te gast in aflevering 9. Ditmaal richtten we vooral de aandacht op flexibilisering en versnelling. Het lijkt wel alsof de mens steeds minder zelf zijn tempo bepaalt, steeds meer voortgedreven wordt. Is dat wel gezond? Levert dat wel de beste economische en maatschappelijke uitkomsten op? Luchien Karsten meent van niet. Hij wijst op het verschijnsel van karoshi (dood door overwerk), dat al lang niet meer beperkt blijft tot Japan. Ook wijst hij op het belang van lummel-tijd in creatieve beroepen….