Aflevering 51 – over behavioural economics, met Robert Lensink

Prof. Robert Lensink

Behavioural economics en neoklassieke theorie

Binnen de economische wetenschap werd lange tijd aangenomen dat de mens een strikt rationeel handelend wezen is. Dit neoklassieke mensbeeld van de homo economicus wordt de laatste decennia echter herzien, met name door de opkomst van behavioural economics, ofwel gedragseconomie. Nobelprijswinnende economen als Daniel Kahneman en Richard Thaler tonen aan dat wij mensen vaak niet rationeel handelen, integendeel wij zijn in veel situaties op voorspelbare wijze irrationeel.

Onze gast is Robert Lensink, hoogleraar Finance verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen University. Lensink houdt zich in zijn onderzoek onder meer bezig met economische experimenten in ontwikkelingslanden waarin hij theorieën uit de behavioural economics toegepast.

De neoklassieke theorieën staan volgens Lensink niet zozeer op gespannen voet met inzichten uit de behavioural economics maar zijn deze complementair. “Ik denk dat je met kleine aanpassingen aan de neoklassieke theorie heel veel gedrag kunt verklaren”, aldus Lensink. “Het is zeker niet zo dat de gedragseconomie en de neoklassieke economie volledig verschillende paradigma’s zijn. Voor een groot deel zijn het aanpassingen aan de neoklassieke modellen met behulp van empirische data.”

Nudging

Een belangrijk concept binnen behavioural economics is nudging, geïntroduceerd door Thaler. Hierbij worden mensen aangespoord tot bepaald gewenst gedrag: ze krijgen een ‘duwtje’ in de goede richting. Momenteel zetten veel overheden zogenaamde behavioural insights teams in om beleid te ontwikkelen en worden nudges ook door het bedrijfsleven veelvuldig toegepast.

Maar wie bepaalt precies wat de goede richting is? En hoe vrij zijn wij nog als burger en consument wanneer partijen onze keuzemogelijkheden framen om zo ons gedrag te beïnvloeden? Duidelijk wordt dat het toepassen van inzichten uit behavioural economics ook ethische vragen met zich meebrengt.

Behavioural economics toepassen in ontwikkelingslanden

Naast deze algemene en theoretische aspecten van behavioural economics vertelt Lensink over zijn eigen, meer praktische werkzaamheden. Lensink reist de hele wereld over om economische interventies te bestuderen en te begeleiden. Van experimenten met commitment savings in Ghana, unconditional cash transfers in India, tot gezinsgeweldinterventies in Vietnam.

Luister hier de aflevering terug

Beluister hier de aflevering terug (of als download)

 

Credits:

  • Gastheer en interviewer: Youri Sepp
  • Stuurman-aan-wal: Ronald Mulder 
  • Techniek: Youri Sepp en Maarten Bronts
  • Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Links

Robert Lensinks persoonlijke pagina bij de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University

About the Author

Youri Sepp
Youri Sepp (1983) is content marketeer. Hij studeerde kunsten, cultuur en media, waarover hij graag theoretiseert en blogt. Zo recenseert hij documentaires en meer experimentele films.

Be the first to comment on "Aflevering 51 – over behavioural economics, met Robert Lensink"

Wat vind jij ervan? Laat het ons weten!