Aflevering 15.1 – over het basisinkomen, met Joop Roebroek

Een groot verschil tussen de situatie begin jaren negentig en nu is dat de roep toen meer vanuit de vakbonden en politiek kwam. ʻʻEr was wel discussie, maar dan meer een theoretische, geloofsovertuigingsachtige discussie. De belangrijke parameters die een basisinkomen zouden moeten ondersteunen waren niet zo helder als vandaag de dag,ʼʼ aldus Roebroek. Zo’n vijfentwintig jaar geleden gaven met name de economische malaise en problemen op de arbeidsmarkt aanleiding tot discussie, nu is dat meer het beeld van de technologische vooruitgang. Volgens de onderzoeker is de voedingsbodem nu wel breder dan in de jaren tachtig.

ʻʻMijn grote verwarring was dat het destijds niet ging over stelselkenmerken of instrumenten, maar eigenlijk over paradigmatische vergezichten. Het ging over maatschappelijke ordening, een andere samenleving. Vandaag de dag wordt het meer als een sociaal instrument gepresenteerd.ʼʼ

Roebroek wilde zelf ook wel wat teweegbrengen op maatschappelijk vlak. Met zijn project Leef en werk in de Stad richtte zich op de ʻfase 4ʼ-mensen die onderaan de maatschappelijke ladder stonden. Getracht werd om op basis van hun talenten hen die plek in de samenleving te geven die zij zich voor zichzelf wensten. Daarbij was het belangrijkste doel op eenvoudigweg te kijken het lukt.

  • Gastheer en interviewer: Lykle de Vries
  • Stuurman-aan-wal: Ronald Mulder
  • Factchecker & Life hacker: Maarten Bronts
Het onderzoek van Roebroek en Hogenboom.

Het onderzoek van Roebroek en Hogenboom.

About the Author

Youri Sepp
Youri Sepp (1983) is content marketeer. Hij studeerde kunsten, cultuur en media, waarover hij graag theoretiseert en blogt. Zo recenseert hij documentaires en meer experimentele films.

Be the first to comment on "Aflevering 15.1 – over het basisinkomen, met Joop Roebroek"

Wat vind jij ervan? Laat het ons weten!