Aflevering 15 – over het basisinkomen, met Joop Roebroek

SADH - aflevering 15 - over het basisiinkomen - met Joop RoebroekIn de studio spreekt Joop Roebroek over zijn experiment.

Banen die worden ingepikt door robots, een groeiende sociale ongelijkheid en de daaruit voortvloeiende economische impasse: het zijn zaken die niet alleen wetenschappers maar ook steeds meer politici kopzorgen baren. Een centrale vraag daarbij is of ons huidige socialezekerheidsstelsel wel bestand is tegen deze veranderingen. Een omstreden oplossing daarbij is de invoering van een (onvoorwaardelijk) basisinkomen, dat dient als instrument om de welvaart te verdelen.

Het idee van een basisinkomen is echter verre van nieuw. Midden jaren zeventig begon het maatschappelijk debat hieromtrent langzaam op te komen. Tussen 1988 en 1991 werd er in Utrecht en Waalwijk zelfs op kleine schaal mee geëxperimenteerd. Onze gast Joop Roebroek werd destijds door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om de zaak, samen met zijn collega Erik Hogenboom, in kaart te brengen. Dat leidde tot het boek Het Basisinkomen: alternatieve uitkering of nieuw paradigma?.

In deze aflevering schetst Roebroek de historische context waarbinnen de discussie gestalte kreeg, reflecteert op zijn bevindingen en geeft hij zijn mening over de actuele situatie.

ʻʻIn het huidige debat ligt de nadruk meer op de instrumentele functie van een basisinkomen. Maar de kracht ervan zit juist in het visionaire, in het soort ordening dat je ermee nastreeft.ʼʼ 

  • Gastheer en interviewer: Lykle de Vries
  • Stuurman-aan-wal: Ronald Mulder
  • Factchecker & Life hackers: Maarten Bronts

About the Author

Youri Sepp
Youri Sepp (1983) is content marketeer. Hij studeerde kunsten, cultuur en media, waarover hij graag theoretiseert en blogt. Zo recenseert hij documentaires en meer experimentele films.

Be the first to comment on "Aflevering 15 – over het basisinkomen, met Joop Roebroek"

Wat vind jij ervan? Laat het ons weten!

%d bloggers liken dit: