privacy

Aflevering 48 – Over digitalisering en privacy-beleving

Naar aanleiding van de vorige aflevering, waarin wij in gesprek gingen met Jeroen Sprangers over digitalisering en recht, kwamen wij tot de conclusie nog lang niet uitgesproken te zijn over dit onderwerp. Het is dan ook niet voor niets dat het onderwerp privacy en digitalisering bij Schepen aan de Horizon vaker de revue heeft gepasseerd. Het houdt ons; bedrijven; de maatschappij bezig. Met deze 48ste aflevering trappen wij het vijfde seizoen af. Het gevoel van ‘ Big Brother is watching you’ komt inmiddels sterk naar voren. Zo ook in China. In een artikel van WIRED wordt namelijk aangegeven dat China…


Aflevering 44 – Over privacy, met Nephtis Brandsma

Vandaag de dag is het debat rond privacy en de bescherming ervan overal aanwezig. Hierin speelt iedereen een rol; de overheid, bedrijven, maar ook de gewone burger. Maar die privacy, wat is dat eigenlijk? Hoe komt het dat er zoveel belang aan wordt gehecht? Is dit altijd al zo geweest? En hoe kunnen we het beschermen? In deze aflevering praten wij over privacy met mede oprichter van Bits of Groningen: Nephtis Brandsma. Haar interesse in het onderwerp was er al sinds lange tijd. Zo studeerde zij filosofie aan de Universiteit in Groningen en deed ze onderzoek naar stukken van Helen…


Aflevering 14 – over computerveiligheid, met Jaap-Henk Hoepman

In de laatste aflevering van ons eerste jaar spraken we met Jaap-Henk Hoepman. Hij is universitair hoofddocent privacy enhancing technologies en identity management bij het Institute for Computing and Information Sciences van de Radboud Universiteit Nijmegen. Veel van onze huidige computersystemen zijn doorontwikkeld op oude fundamenten, die in de jaren ’60 en ’70 al werden gelegd. Logisch dus, aldus Hoepman, dat we dingen tegenkomen die we toen nog niet hadden voorzien. En dat, terwijl we veel kritieke processen aan het IT-domein hebben toevertrouwd. We belichten een aantal velden, waaronder garanties, zichtbaarheid, clouds, encryptie, onderlinge afhankelijkheden, identiteitsfraude, keuzevrijheid in welke informatie we delen, contextscheiding, opdringerige e-commerce, freemium,…


Aflevering 14.3 – over computerveiligheid: een nieuw systeem

Kan de burger niet zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn digitale veiligheid? Volgens Hoepman is dit lastig aangezien het ontwerp van onze netwerken en computersystemen dateert uit de jaren zestig en zeventig. Dit was niet berekend op de komst van hackers en het sociale gebruik zoals wij die nu kennen. ʻʻAlsof je een fiets ontwerpt, en later bedenkt dat je 200km/u wil rijden.ʼʼ Volgens Hoepman zal er dan ook een fundamentele herbezinning moeten plaatsvinden op het ontwerp van deze systemen. Daarbij komt ook dat het op dit moment voor de gebruiker moeilijk te bepalen is welke alternatieven bruikbaar zijn. De privacyvriendelijke Blackphone…


Aflevering 14.2 – over computerveiligheid: het vertrouwen onder druk

Op het internet wemelt het van de diensten, waarmee je – in ruil voor wat persoonlijke gegevens – gratis gebruik kunt maken. Maar vaak geldt hierbij de gevleugelde uitspraak: ʻʻIf you’re not paying for the product, you are the product.ʼʼ In de meeste gevallen is het niet duidelijk wat er met jouw gegevens gebeurt.  Zo kunnen deze onderhands verhandeld worden aan partijen met wie je liever niets te maken wilt hebben. Maar ʻʻop dit moment heb je geen keuze,ʼʼ stelt Jaap-Henk Hoepman. Hij pleit dan ook voor meer transparantie en een groter ethisch besef bij de beheerders. ʻʻHet probleem is niet dat…


Aflevering 14.1 – over computerveiligheid: digitale garanties

Jaap-Henk Hoepman maakt zich regelmatig zorgen over de gesteldheid van ons huidige digitale bestel.  Zo is de privacy rondom onze persoonsgegevens verre van gegarandeerd en laten ook onze computersystemen op dit gebied te wensen over. Tot overmaat van ramp is het volgens de associate professor ook zo dat de gemiddelde mens hier niet heel veel van zal kunnen begrijpen. ʻʻJe krijgt rijles, maar je hoeft niet precies te weten hoe de auto in elkaar zit.ʼʼ Volgens Hoepman moeten we danook streven naar een situatie waarin ook digibeten mogen aannemen dat het systeem voldoende betrouwbaar is. Stuurman-aan-wal Lykle de Vries vergelijkt…