Aflevering 6.1 – over Bitcoin: geleend vertrouwen

Henry Ford zei ooit: ʻʻit is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.ʼʼ Dit met name doordat momenteel bijna al het geld uit schuld bestaat. In principe hoeft dat geen brokken op te leveren, maar wanneer het vertrouwen in een valuta afneemt, kan dit grote gevolgen kan hebben voor het economische systeem (zoals de situaties in Cyprus en Griekenland aantonen).

ʻʻWat we zien is dat er een heleboel moet gebeuren om de euro te behoudenʼʼ, stelt Rutger van Zuidam. De vraag is wat de kosten en baten zijn die men van de euro ondervindt. Een mogelijk democratischer alternatief voor deze gang van zaken is volgens Van Zuidam de bitcoin.

Dit gesprek komt uit aflevering 6.

  • Gastheer: Maarten Bronts
  • Interviewer: Rick van der Kleij
  • Stuurman-aan-wal: Lykle de Vries
  • Factchecker: Ronald Mulder

Vertrouwen in een valuta is van wezenlijk belang.

Vertrouwen in een valuta is van wezenlijk belang.

About the Author

Youri Sepp
Youri Sepp (1983) is content marketeer. Hij studeerde kunsten, cultuur en media, waarover hij graag theoretiseert en blogt. Zo recenseert hij documentaires en meer experimentele films.

Be the first to comment on "Aflevering 6.1 – over Bitcoin: geleend vertrouwen"

Wat vind jij ervan? Laat het ons weten!