SADH Live deel 1 – over kunst, met Thuur Caris

Thuur Caris bij Schepen aan de Horizon

In deze eerste live aflevering vanuit de Groninger Forum Bibliotheek spreken we over de veranderende rol van kunst in de samenleving. Onze gast deze avond is Thuur Caris: kunstenaar, docent Arts and Popular culture aan de Hanze Hogeschool en tevens onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In zijn onderzoek verkent Caris de achterliggende mechanieken en processen achter kunst. “Kunst is meer dan het maken een artefact of voorstelling. Het gaat meer om het regisseren en in scène zetten van ervaringen. Kunstwerken begeleiden gemoedsveranderingen en daarmee een verandering in kijken, denken en begrijpen”, aldus Caris. Daarbij spelen niet alleen de intrinsieke aspecten van kunst een belangrijke rol, maar ook de sociale en economische structuren waarbinnen deze tot stand komen.

“In de samenleving ontstaat een groeiende vraag naar belevingswaarde.”

Collaborative Free fall

Caris verbleef voor zijn onderzoek tien maanden in kunstenaarsgemeenschappen van Flux Factory en Bruce High Quality Foundation in Williamsburg, New York. Daar liet hij zich van onderop voeden met informatie, om zo de scheppende kracht van deze kunstenaarsenclaves, die buiten de gevestigde orde opereerden, te verkennen.  De wijze waarop deze kunstenaars samenwerken omschrijft Caris als een “collaborative free fall”, waarbij de simpele gemene deler van de mensen in de enclave is dat ze zich met elkaar identificeren en vertrouwen in elkaar hebben.

“Kunst heeft de onhebbelijke neiging om het niet voor de hand liggende, het onlogische te doen. Als je kunst zou beoordelen op zijn zinnigheid of doelmatigeheid, dan heb je het helemaal verkeerd begrepen,” aldus Caris.  Volgens de onderzoeker hebben niet alleen kunstenaars baat bij het ‘interrumperen van routine en gewoontedenken’, ook uitvinders, ondernemers en zelfs leiders zouden hier baat bij kunnen hebben.

“The Beatles hadden ook geen businessplan. Het is een kwestie van aanhaken.”

Luister hier de aflevering terug:

  • Gastheer: Maarten Bronts
  • Interviewer: Mariëlle Gebben
  • Stuurman-aan-wal: Ronald Mulder 
  • Geluidstechniek: Ruurd-Jan de Meulder
  • Videoregistratie: Jelle Maarten de Vries 

About the Author

Youri Sepp
Youri Sepp (1983) is content marketeer. Hij studeerde kunsten, cultuur en media, waarover hij graag theoretiseert en blogt. Zo recenseert hij documentaires en meer experimentele films.

Be the first to comment on "SADH Live deel 1 – over kunst, met Thuur Caris"

Wat vind jij ervan? Laat het ons weten!